کسب و کار اینترنتی خودتُ بساز

قیمت و خدمات ادمین اینستاگرام

ماهانه
1,000,000تومان
 • 20 پست در ماه
 • دو استوری در روز
 • ساخت سه پست ویدئویی
 • پاسخ به دایرکت و کامنت
 • مدیریت هایلایت

قیمت و خدمات ادمین اینستاگرام

ماهانه
2,000,000تومان
 • 30 پست در ماه
 • سه استوری در روز
 • ساخت پنج پست ویدئویی
 • پاسخ به دایرکت و کامنت
 • مدیریت هایلایت
 • مشاوره جهت پیشرفت
 • هشتگ گذاری اصولی
 • تعیین ساعت پست گذاری

قیمت و خدمات ادمین اینستاگرام

ماهانه
3,000,000تومان
 • 30 پست در ماهبنا به درخواست مشتری
 • بنا به درخواست مشتری
 • ساخت پنج پست ویدئویی
 • پاسخ به دایرکت و کامنت
 • مدیریت هایلایت
 • مشاوره جهت پیشرفت
 • هشتگ گذاری اصولی
 • تعیین ساعت پست گذاری
 • ساخت لوگو موشن
 • طراحی لی اوت صفحه

وبیستون در یک نگاه

وبیستون در شبکه های دیگر