کسب و کار اینترنتی خودتُ بساز

برای حضور در اینستاگرام باید یک سری قواعد و قوانین این محیط را بدانیم.

باید بدانیم که برای رشد در این محیط چه کارهایی را باید انجام دهیم و از چه کارهایی باید پرهیز کنیم.دوره آموزش اینستاگرام، یک دوره رایگان است که در یوتیوب برگزار می گردد و هر هفته یک جلسه از آن برگزار می شود.

در این دوره یاد می گیرید چگونه نام و نام کاربری انتخاب کنید.

چگونه بیو مناسب بنویسید.

ساعت طلایی پست گذاری را بیابید.

چگونه هشتگ گذاری مناسب انجام دهید.

کپشن نویسی اصولی را یاد بگیرید.

چگونه نرخ تعامل خود را افزایش دهید و …

برای استفاده رایگان از این دوره کافی است روی دکمه زیر کلیک کنید.

وبیستون در یک نگاه

وبیستون در شبکه های دیگر